Artist Talk, Swing Exhibition


นิทรรศการ เหวี่ยง
        
ศิลปินเสวนา:                ได้ดีเพราะมีพวกเขา
ผู้ร่วมเสวนา:                 อัลเฟรด พอลลิน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัน:                              วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 
เวลา:                           14:00 - 16:00 .
สถานที่:                       หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ บริเวณชั้น 2 โชว์รูมรถมิตซูบิชิ ถนนสุขุมวิท 87 
                                   สถานีรถไฟฟ้า อ่อนนุช
                                   โทร. 02-331-8848 หรือ 086-609-2671
ความสำคัญของทีมสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละนิทรรศการ

Swing Exhibition
Artist Talk:                  I Cant Walk Very Far Without Them 
Speakers:                   Alfred Pawlin, Jedsada Tangtrakulowng and Mahasarakham University    
                                   Students
Date:                          Saturday, 6 September 2014
Time:                          2.00 - 4.00 pm.
Venue:                        TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art
                                   2nd floor Mitsubishi Motor Building, Sukhumvit 87 Road
                                   BTS: Onnut Station
                                   Tel. 0-2331-8848 or 086-609-2671
The importance of supporters in each project of my work.

Upcoming Solo Exhibition
Exhibition Review: "Cause and effect", Bangkok Post, 20 August 2014

 Swing 
 August 1 - September 15, 2014
 TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art, Sukhumvit 87
 Monday-Saturday: 10 am to 6 pm
 Opening Reception: August 7, 2014 6:30 pm
 Artist's Talk: September 5, 2014

 The Swing exhibition arose initially from how TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art is  associated with its location;  part of a car parking space is converted into a contemporary art gallery. Energy, force, reaction and speed are being  considered for an exhibition concept as well as auto parts materials are being used as art materials.

 นิทรรศการ เหวี่ยง 
 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557 
 หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ สุขุมวิท 87 เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10:00-18:00 น.
 เปิดนิทรรศการ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 18:30 น.
 ศิลปินเสวนา 5 กันยายน 2557

 นิทรรศการครั้งนี้เริ่มต้นจากการคำนึงถึงบริบทของหอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโชว์รูมรถยนต์ และห้อง นิทรรศการที่ปรับเปลี่ยนมาจากลานจอดรถยนต์ ทำให้เกิดแนวคิดการ   สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การเหวี่ยงชน การ สะท้อนและความเร็ว โดยได้นำเอาเศษชิ้นส่วนของวัสดุต่างๆจากพื้นที่เก็บของของโชว์รูมรถยนต์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างและวัตถุในผลงาน

MD3 Fragility and Monumentality at Bangkok Art and Cultural Centre


                                            Hill, steel and rubber wood, 664 x 110 x 290 cm. MD3 Fragility and Monumentality Exhibition
27 June - 24 August 2014 
Opening Reception: 26 June 2014 
Bangkok Art and Cultural Centre, Main Gallery, 9th floor, Bangkok, Thailand

Curated by Andrew Stahl in collaboration with BACC exhibition department 
Supported by British Council; UCL Development and Alumni Relations Office; UCL Slade School of Fine Art; Bangkok University School of Fine And Applied Arts.

Artists: Andrew Stahl/ Atsuko Nakamura/ Be Takerng Pattanopas/ Eric Bainbridge/ Jedsada Tangtrakuwong/ Panya Vijinthanasarn/ Miranda Housden/ Nathaniel Rackowe/ Neil Jeffries/ Nipan Oranniwesna/ Tintin Cooper/ Tuksina Pipitkul.

http://en.bacc.or.th/event/MD3-Fragility-and-Monumentality-.html

This exhibition Monologue Dialogue 3 continues an important conversation initiated 8 years ago in Thailand supported by the British Council resulting in exhibitions of a group of British and Thai artists in both Bangkok and London. The group of artists participating in this third exhibition has evolved organically to include new artists that are interested in this kind of diverse, international and unpredictable dialogue. The key words here are fragility and monumentality. This show illustrates nothing. It is not an illustration of a theory or concept; it embraces the poetic and uncertainty will sometimes surface. The artists will interact, fabricate, assemble, paint and construct this show – we expect an electric conversation with excitement and perhaps even failure. Failure and nothingness are key words in art and ones that can be embraced resulting in fragility and a vision that is unexpected. Monumentality is about presence, and can be about the awkwardness of being

Windows
Windows, 2014, enamel paint on window, 559 x 222 cm.
หน้าต่าง ๒๕๕๗ สีนำ้พลาสติกบนกระจก ขนาด ๕๕๙ x ๒๒๒ ซม.

Concept: "A site-specific installation covers the entirety of the windows of the hotel room with enamel paint, leaving small gaps through which the architecture of downtown Bangkok can be glimpsed. The rectangular windows from the other buildings are the only view that visitors see through the hotel windows and the installation initially gives the impression of an abstract painting. The color of the paint reflects the color scheme of the room itself." - edited by Brian Curtin

แนวคิด: บานหน้าต่างจำนวนสี่บานที่อยู่บริเวณทั้งสองด้านภายในห้องพักของโรงแรมถูกทาทับด้วยสีน้ำพลาสติก โดยเหลือช่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กจำนวนมากบนบานกระจก ช่องสี่เหลี่ยมเหล่านี้มีสัดส่วนเท่ากันกับกรอบหน้าต่างของตึกต่างๆที่ตั้งอยู่รอบๆโรงแรมนั้น คนดูจะพยายามเดินไปยังจุดต่างๆภายในห้อง เอียงหรือขยับศีรษะขึ้นลงเพื่อมองหามุมมอง ที่ช่องสี่เหลี่ยมบนกระจกประสานกันพอดีกับกรอบหน้าต่างของตึกที่อยู่รายรอบ สีส้มที่ใช้เป็นสีในโทนเดียวกันกับเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งภายในห้องพัก

Set up and Sketch


Artist Assistants: Sanayu Jareemit, Songpol Phosri, Weerawat Kulyanee, Weerawat Kulyanee, Cholathit Permthongkum
ผู้ช่วยศิลปิน: นายสนายุ จารีมิตร นายทรงพล โพธิ์ศรี นายวีรวัฒน์ กุลยะณีย์ นายชลธิต เพิ่มทองคำ