Upcoming Exhibitions


  Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๘​ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อหอศิลปวิทยนิทรรศน์จำเป็นต้องปิดตัวลงในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หอศิลปฯประสงค์ที่จะให้การจัดนิทรรศการครั้งสุดท้าย ใช้ชื่อนิทรรศการว่า Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 เป็นการกล่าวขอบคุณศิลปินทั้งหลาย ที่ได้ร่วมสร้างชื่อและความสำเร็จให้กับหอศิลปฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการศิลปะไทยและนานาชาติ เปรียบได้กับการทำกิตติกรรมประกาศ (acknowledgments) นิทรรศการอำลาหอศิลปฯนี้ จะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่เคยแสดงงานที่หอศิลปฯ ในจำนวนมากที่สุดที่เคยมีมา และจัดในลักษณะของ Salon ที่พยายามให้เกียรติศิลปินแต่ละท่านเสมอกัน แม้นิทรรศการนี้จะไม่จำกัดชนิดของผลงาน แต่ก็มีการกำหนดขนาดของผลงาน เพื่อให้สามารถจัดแสดง ผลงานของศิลปินทุกท่านในพื้นที่ได้ นอกจากนี้หัวข้อของผลงานควรมีความเกี่ยวข้องกับการ acknowledgment ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ศิลปิน : กมล เผ่าสวัสดิ์ / กระสินธุ์ อินสว่าง / กฤช งามสม / เกศ ชวนะลิขิกร / คามิน เลิศชัยประเสริฐ / จักกาย ศิริบุตร /      จักรพันธ์ วิลาสินีกุล / จักรวาล นิลธำรงค์ / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา / จุฬญานนท์​ ศิริผล / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / ญาณวิทย์ กุญแจทอง / ดาว วาสิกศิริ / ดุษฎี ฮันตระกูล / ตะวัน วัตุยา / เตยงาม คุปตะบุตร / เถกิง พัฒโนภาษ / ท๊อป จ่างตระกูล / ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ / นพไชย อังควัฒนะพงษ์ / นรเศรฐ์ ไวศยกุล / นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ / ประทีป สุธาทองไทย / ประพล คำจิ่ม / ปรัชญา พิณทอง /    ปิยทัต เหมทัต / พินรี สัณฑ์พิทักษ์ / มานิต ศรีวานิชภูมิ / เมธี น้อยจินดา / ไมเคิล เชาวนาศัย / ยุรี เกนสาคู /                         ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล / วสันต์ สิทธิเขตต์ / วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร / วิภู ศรีวิลาศ / วุฒิกร คงคา / สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ / สาครินทร์​ เครืออ่อน / สืบแสง แสงวชิระภิบาล / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / สุธี คุณาวิชยยานนท์ ​/ สุรชัย เอกพลากร /                       อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์ / อภินันท์ โปษยานนท์​ / อำมฤต ชูสุวรรณ / อิ๋ง กาญจนะวณิชย์ พิธีเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 
 26 December 2016 - 18 February 2017 The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand The Art Center will close down early next year following the change of policy of the Office of Academic Resources, Chulalongkorn University. The Art Center's Acknowledgments 2016, to acknowledge those who have contributed to the success and reputation of The Art Center for the past two decades. For this show, 50 artists who have exhibited at The Art Center have been invited to each present a work one last time. Artists:  Adiwit Ansathammarat, Amrit Chusuwan, Apinan Poshyananda, Chulayarnnon Siriphol, Dow Wasiksiri, Dusadee Huntrakul, Eiji Sumi, Gi-ok Jeon, Ing Kanjanavanit, Jakapan Vilasineekul, Jakkai Siributr, Jakrawal Nilthamrong, Jedsada Tangtrakulwong, Jirapat Pitpreecha, Justin Mills, Kade Javanalikhikara, Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Krasin Inswang, Krit Ngamsom, Latthapon Korkiatarkul, Manit Sriwanichpoom, Maytee Noijinda, Michael Shaowanasai, Nipan Oranniwesna, Nopchai Ungkavatanapong, Noraset Vaisayakul, Pinaree Sanpitak, Piyatat Hemmatat, Prapon Kumjim, Pratchaya Phinthong, Prateep Suthathongthai, Sakarin Krue-On, Sanitas Pradittasnee, Soichiro Shimizu, Suebsang Sangwachirapiban, Sujin Wattanawongchai, Surachai Ekphalakorn, Sutee Kunavichayanont, Takerng Pattanopas, Tawan Wattuya, Thanet Awsinsiri, Toeingam Guptabutra, Top Changtrakul, Vasan Sitthiket, Vipoo Srivilasa, Wantanee Siripattananuntakul, Wutigorn Kongka, Yanawit Kunchaethong, Yuree KensakuOpening Reception: Thursday, 19 January 2017 at 6:30 p.m. onwards 
Pour, 2016, steel, enamel paint and LED strip lights, diameter 180 cm. x height 220 cm.


Chiang Mai Design Week 2016: New Originals
Installation
Boonserm Premthada / Pathama Harunrakwit / Chaiwat Pipobpronchai + Singh Intrachooto / Chanyaporn Chuntamara + Priyakorn Pusawiro + Sukumal Thamwiset / Jedsada Tangtrakulwong/ Piboon Amornjiraporn  / Chompor Lanna Team / Suparuek Rungsiroj

Lighting Installation 
Jedsada Tangtrakulwong
Pour
November 20 - December 11, 2016
Time: 17:00 - 24:00 (lighting)
Wat Duang Dee (near Three Kings Monument), Chiang Mai, Thailand

http://www.chiangmaidesignweek.com/index.html#/program

The project features cylindrical steel structure formed into the shape of a sand pagoda, one of the familiar constructions inside of Wat Duang Dee Temple. The sand pagoda is a part of Lanna  tradition of carrying sand into the temple during the Songkran Festival in Thailand. The sculpture was installed in a slanting direction like a Pagoda (Chedi) being tilted to drain out the sand. It is suspended at a small alley in front of Wat Duang Dee Temple with LED lighting during the night, creating a new thought-provoking experience to the area.

The festival's theme, "New Originals" sets the tone and tells the story of ceaseless creative thinking that's both powering and responding to rapid changes in commerce and growth moving Chiang Mai in new directions. Artists and designers are looking with new eyes on the traditional art and craft that lie close to home and hand to form new approaches, point of view, and meanings. They are combining design-inspired thinking and new technologies with traditional and artisanal methods to create new work and bring new value.

Jedsada is a site-specific installation artist. Most of his works tend to blend into the original structure of their locations while some other works involve a recreation of the area to challenge the audience's sense of familiarity and create new experiences. 

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2016: New Originals
อินสตอลเลชั่น 
บุญเสริม เปรมธาดา / ปฐมา หรุ่นรักวิทย์  / ไชยวัฒน์ พิภพพรชัย + สิงห์ อินทรชูโต / จรรยาพร จุลตามระ + ปริยกร ปุสวิโร + สุขุมาล ธรรมวิเศษ / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / พิบูลย์ อมรจิรพร / ทีมซอมพอร์ ลานนา / ศุภฤกษ์ รังสิโรจน์ 

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
ริน
20 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2559 
เปิดไฟ: 17:00 - 24:00 น.
วัดดวงดี (ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์) อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่

โครงเหล็กรูปทรงกระบอกที่สานต่อกันเป็นภาพจำลองของเจดีย์ทราย หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างคุ้นตาภายในวัดดวงดี ผลงานนำเสนอมุมมองใหม่ของเจดีย์ทราย ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีขนทรายเข้าวัดในวัฒนธรรมล้านนา จัดขึ้นในวันที่สองของปีใหม่เมือง อันเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน  ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการติดตั้งในลักษณะห้อยเอียง คล้ายกับเจดีย์ที่ถูกจับตะแคงเพื่อรินหรือเททราย แขวนลอยอยู่บริเวณทางเข้าวัดดวงดีพร้อมการจัดแสงอย่างโดดเด่นในยามค่ำคืน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับพื้นที่

โปรแกรมของเทศกาล คือ สีสันใหม่ของงานออกแบบจากอัจฉริยภาพแห่งท้องถิ่น พลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า และความเป็นเมืองของเชียงใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลักดันให้ศิลปิน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ต้องปรับมุมมอง ความหมาย และการให้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทักษะเชิงช่างในท้องถิ่นของตนให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่ ด้วยการผสานกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ที่มีคุณค่าและรองรับการใช้ชีวิตของเจเนอเรชั่นใหม่ได้

เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ เป็นศิลปินอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ ผลงานส่วนใหญ่มักจะผสมผสานกลมกลืนกับโครงสร้างของสถานที่ดั้งเดิม ผลงานหลายชื้นเป็นการสร้างพื้นที่ขึ้นมาใหม่ เพื่อเปลี่ยความคุ้นชินของพื้นที่เดิมและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ชม 


                     
                                                         
 Homage, 2016, wallpaper canvas prints, W 300 x L 2054 cm.

 List of artists who have been shown at The Art Center Chulalongkorn University    
 from 1995 until the present. The typography is inspired by the ceiling grids of the  exhibition space. 


Continuum: Acculturating

October 28 - December 17, 2016
The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Artists: Jakkai Siributr, Jedsada Tangtrakulwong and Piyata Hammatat
Curator: Suebsang Sangwachirapiban

Artist Talk: Friday, October 28, 5:00 - 6:30 p.m.
Opening Reception: Friday, October 28, 6:40 - 8:30 p.m.

At the heart of this exhibition is the idea of acculturation, or an attempt of a cultural outsider to adapt to the central or a new cultural environment that requires cultural absorption and survival skills, and how a newcomer builds social status. This idea also appropriately applies to the creative process of contemporary art.

The world of contemporary art is about adapting to novel things and identifying unidentified cultures through learning about other's behaviors, attitudes and thoughts as represented in cultural products. Artists are therefore a kind of people who are quick to adaption to a new environment. This has led to the switching of perspectives between insiders and outsiders and the discussion on the territory and mainstream culture of contemporary art.

Jakkai Siributr, Jedsada Tangtrakulwong and Piyatat Hammatat have interpreted "acculturation" for their artistic expressions in different directions. Jakkai has looked through the eye of immigrant laborers in Thailand and has made embroideries that tell the life stories of Burmese immigrants and their attitudes and feelings toward immigration. Jedsada has drawn from his personal experience in acculturating to the Lanna folk arts for his interpretation in a contemporary art context. Piyatat addresses adaptation to a new environment with his inspiration from objects from outer space (meteorites) in a film that contemplates unfamiliar surroundings.

"Continuum: Acculturating" aims to exchange ideas on this topic and create a platform for mutual learning in the context of cultural integration and diverse perspectives, which are key to contemporary art in the 21st century.
Continuum: Acculturating
28 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2559
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปิน : จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ ปิยทัต เหมทัต
ภัณฑารักษ์ : สืบแสง แสงวชิระภิบาล

การเสวนาโดยศิลปิน : ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 - 18:30 น.
https://www.youtube.com/watch?v=Cx-jtgFC9IE
https://www.youtube.com/watch?v=mdXq-fm2D0U

พิธีเปิดนิทรรศการ : ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 18:40 - 20:30 น.

นิทรรศการนี้อภิปรายประเด็น "acculturation" การปรับตัว(ประยุกต์) เข้ากับศูนย์กลาง หรือสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมใหม่ ผ่านสมมุติฐานของคนนอกวัฒนธรรมหลัก ในมิติของทักษะการซึมซับ การเอาตัวรอด และการสร้างสถานะของบุคคลหน้าใหม่ทางสังคม นำไปสู่การสร้างสรรค์กระบวนการทางศิลปะร่วมสมัย

หากพิจารณาในบริบทการปรับประยุกต์ดังกล่าวข้างต้น โลกศิลปะร่วมสมัยอุปมาอุปมัยได้กับโลกของการปรับตัวเข้าหาสิ่งแปลกใหม่ และการแสวหาวัฒนธรรมที่ตกสำรวจ ในการเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติและความคิด ผ่านการศึกษาผลผลิตทางวัฒนธรรม ศิลปินจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีความไวต่อการประยุกต์เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หัวข้อดังกล่าวจึงกลายเป็นการสลับบทบาทของมุมมองบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนการอภิปรายอาณาเขต วัฒนธรรมหลักของศิลปะร่วมสมัย

ศิลปิน จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และปิยทัต เหมทัต ถ่ายทอดประสบการณ์ และการตีความหมายประเด็นดังกล่าว ผ่านรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไป จักกายเลือกนำเสนอมุมมองของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านการสร้างผลงานการปักผ้า เพื่อนำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ทางสังคมกลุ่มชนชาวพม่า ตลอดจนการเปิดเผยมุมองความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าว เจษฎาอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ของล้านนา โดยการสังเกตและหยิบยืมรูปแบบลักษณะผลงานพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในบริบทศิลปะร่วมสมัย ปิยทัตตีความการปรับตัวภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่จากแรงบันดาลใจวัตถุจากนอกโลก อุกกาบาต ผ่านผลงานภาพยนตร์ให้ขบคิดถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย

นิทรรศการนี้จึงเป็นการนำประเด็นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้สาระของการผสมผสานวัฒนธรรม ในมุมมองที่หลากหลาย ที่เป็นหัวใจของศิลปะในศตวรรษที่ 21

Micro City Lab
October 7 - 30, 2016
Indie Art Hall GONG, Various sites in Seoul, South Korea
Curated by Somi Sim

Artists: Musquiqui Chihying / Isak Chung / Julien Coignet / Cie.Willi Dorner / Humberto Duque / Florian Goldmann / Taewon Heo / Seokmin Kong / Yongju Kwon / Ahram Lee / Listen to the City / MOTOElastico / People's Architecture Office / Agnieszka Pokrywka / Hyemin Son x John Reardon / Jedsada Tangtrakulwong / Unmake Lab

'Micro City Lab' is an urban intervention project by 17 artists, architects of collectives from 11 countries. During the exhibition period, the intervention projects will take place in various spots in Seoul.

(Dis)appear, 2016, adhesive stickers on brick wall at Arko Art Center, Seoul, South Korea / pictured by Somi SimPre-Micro City Lab 
September 1 -11, 2016
SeMA (Seoul Museum of Art) NANJI Exhibition Hall 1, Seoul, South Korea
Curated by Somi Sim

Artists: Musquiqui Chihying / Isak Chung / Julien Coignet / Cie.Willi Dorner / Humberto Duque / Florian Goldmann / Taewon Heo / Seokmin Kong / Yongju Kwon / Ahram Lee / Listen to the City / MOTOElastico / People's Architecture Office / Agnieszka Pokrywka / Hyemin Son x John Reardon / Jedsada Tangtrakulwong / Unmake Lab


Curator's Talk: 9 September 2016, 2pm.

The exhibition, Pre-Micro City Lab, is a kind of preface, an exhibition that presents research. Starting from the research that leads to the exhibition's curation and an open platform for discussion, the exhibition attempts to share the inquiries of this journey. How can a curator's research and related activities relate to an exhibition? In the series of steps to organize it the process of research in curating an exhibition fully permeates its structure. Sufficient research can formulate deeper discussions and involve more details on the exhibition's process, on topics such as theme, development, approaches to artworks, and communication with the audience.


Adjust
pictured by Ivan Binetpictured by Ivan Binet


pictured by Ivan Binetvideo


video


video


Adjust, 2016, pegboard, styrofoam, polypropylene honeycomb sheet, thermal insulation sheet, poplar panel, plywood, acoustic floor underlay with gold foil, maple tree, poplar tree, quaking aspen tree, madagascar dragon tree, chinese evergreen, emerald palm, codiaeum variegatum, cordyline fruiticosa, tropical plants, polyethylene pipe, plastic pole, braided cotton rope, hemp rope, polypropylene landscape fabric, W1000 x L1054 x H393 cm.

ปรับ ๒๕๕๙ แผ่นไม้เจาะรู โฟมอัด แผ่นพลาสติกรังผึ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน แผ่นไม้ปอปลาร์ แผ่นไม้อัด ท่อพีวีซี เสาพลาสติก แผ่นรองปูพื้นและฟอยล์สีทอง ต้นเมเปิล ต้นปอปลาร์ ต้นแอสเพน พืชเขตร้อน ต้นเข็มสามสี ต้นเขียวหมื่นปี ต้นกวักมรกต ต้นโกศน ต้นโกสนพันธ์ยูโดสายเหลือง ต้นหมากผู้หมากเมีย เชือกฝ้ายถัก เชือกปอ ผ้าโพลิโพรไพลีน ขนาด ๑๐๐๐ x ๑๐๕๔ x ๓๙๓ ซม.

concept: To disguise the winter weather in Canada; the tropical plants are covered with sculptures in the form of winter trees.  

แนวคิด พืชพรรณไม้เขตร้อนชื้นที่ถูกครอบหรือสวมทับด้วย ประติมากรรมรูปทรงต้นไม้เมืองหนาว เป็นการปลอมตัวเพื่อการอยู่รอดในฤดูหนาวของประเทศแคนาดา

Adjust


Adjust 07 polyethylene pipe, maple tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole and hemp rope  W x L x H : 89 x 106.5 x 259.5 cm.


Adjust 03 polyethylene pipe, poplar tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole and hemp rope  W x L x H : 76 x 85 x 276 cm.Adjust 05  wood, branches, maple tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole braided cotton rope and hemp rope  W x L x H : 75 x 88 x 273 cm.


 


Adjust 08 polypropylene landscape fabric, quaking aspen tree, cable ties and plastic pole  W x L x H : 35 x 115 x 250 cm. 


Adjust 02  Codiaeum Croton and styrofoam, W x L x H : 60 x 64 x 89.5 cm. 
Adjust 01  Codiaeum Variegatum and peg board W x L x H : 67 x 91 x 22 cm.
Adjust 06  Cordyline Fruiticosa and polypropylene honeycomb sheets W x L x H : 52.5 x 80 x 20.5 cm.
Adjust 09  Chinese Evergreen and thermal insulation sheet W x L x H : 66 x 68 x 74 cm.


Adjust 04  acoustic floor underlay with gold foil, a tropical plant W x L x H : 34 x 54 x 25 cm.
Adjust 10  Madagascar Dragon tree and poplar panel W x L x H : 69 x 85 x 103 cm.


Adjust 11  Emerald Palm and plywood W x L x H : 68 x 92 x 60 cm.


Photo Credits: Jedsada Tangtrakulwong and Ivan Binet