Upcoming ExhibitionsContinuum: Acculturation

28 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2559
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปิน : จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ ปิยทัต เหมทัต
ภัณฑารักษ์ : สืบแสง แสงวชิระภิบาล

การเสวนาโดยศิลปิน : ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 17:00 - 18:30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ : ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 18:40 - 20:30 น.

นิทรรศการนี้อภิปรายประเด็น "acculturation" การปรับตัว(ประยุกต์) เข้ากับศูนย์กลาง หรือสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมใหม่ ผ่านสมมุติฐานของคนนอกวัฒนธรรมหลัก ในมิติของทักษะการซึมซับ การเอาตัวรอด และการสร้างสถานะของบุคคลหน้าใหม่ทางสังคม นำไปสู่การสร้างสรรค์กระบวนการทางศิลปะร่วมสมัย

หากพิจารณาในบริบทการปรับประยุกต์ดังกล่าวข้างต้น โลกศิลปะร่วมสมัยอุปมาอุปมัยได้กับโลกของการปรับตัวเข้าหาสิ่งแปลกใหม่ และการแสวหาวัฒนธรรมที่ตกสำรวจ ในการเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติและความคิด ผ่านการศึกษาผลผลิตทางวัฒนธรรม ศิลปินจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีความไวต่อการประยุกต์เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หัวข้อดังกล่าวจึงกลายเป็นการสลับบทบาทของมุมมองบุคคลภายในและภายนอก ตลอดจนการอภิปรายอาณาเขต วัฒนธรรมหลักของศิลปะร่วมสมัย

ศิลปิน จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และปิยทัต เหมทัต ถ่ายทอดประสบการณ์ และการตีความหมายประเด็นดังกล่าว ผ่านรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไป จักกายเลือกนำเสนอมุมมองของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านการสร้างผลงานการปักผ้า เพื่อนำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ทางสังคมกลุ่มชนชาวพม่า ตลอดจนการเปิดเผยมุมองความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าว เจษฎาอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ของล้านนา โดยการสังเกตและหยิบยืมรูปแบบลักษณะผลงานพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในบริบทศิลปะร่วมสมัย ปิยทัตตีความการปรับตัวภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่จากแรงบันดาลใจวัตถุจากนอกโลก อุกกาบาต ผ่านผลงานภาพยนตร์ให้ขบคิดถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย

นิทรรศการนี้จึงเป็นการนำประเด็นดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้สาระของการผสมผสานวัฒนธรรม ในมุมมองที่หลากหลาย ที่เป็นหัวใจของศิลปะในศตวรรษที่ 21Continuum: Acculturation

October 28 - December 17, 2016
The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Artists: Jakkai Siributr, Jedsada Tangtrakulwong and Piyata Hammatat
Curator: Suebsang Sangwachirapiban

Artist Talk: Friday, October 28, 5:00 - 6:30 p.m.
Opening Reception: Friday, October 28, 6:40 - 8:30 p.m.

At the heart of this exhibition is the idea of acculturation, or an attempt of a cultural outsider to adapt to the central or a new cultural environment that requires cultural absorption and survival skills, and how a newcomer builds social status. This idea also appropriately applies to the creative process of contemporary art.

The world of contemporary art is about adapting to novel things and identifying unidentified cultures through learning about other's behaviors, attitudes and thoughts as represented in cultural products. Artists are therefore a kind of people who are quick to adaption to a new environment. This has led to the switching of perspectives between insiders and outsiders and the discussion on the territory and mainstream culture of contemporary art.

Jakkai Siributr, Jedsada Tangtrakulwong and Piyatat Hammatat have interpreted "acculturation" for their artistic expressions in different directions. Jakkai has looked through the eye of immigrant laborers in Thailand and has made embroideries that tell the life stories of Burmese immigrants and their attitudes and feelings toward immigration. Jedsada has drawn from his personal experience in acculturating to the Lanna folk arts for his interpretation in a contemporary art context. Piyatat addresses adaptation to a new environment with his inspiration from objects from outer space (meteorites) in a film that contemplates unfamiliar surroundings.

"Continuum: Acculturating" aims to exchange ideas on this topic and create a platform for mutual learning in the context of cultural integration and diverse perspectives, which are key to contemporary art in the 21st century.

Micro City Lab
October 7 - 30, 2016
Indie Art Hall GONG, Various sites in Seoul, South Korea
Curated by Somi Sim

Artists: Musquiqui Chihying / Isak Chung / Julien Coignet / Cie.Willi Dorner / Humberto Duque / Florian Goldmann / Taewon Heo / Seokmin Kong / Yongju Kwon / Ahram Lee / Listen to the City / MOTOElastico / People's Architecture Office / Agnieszka Pokrywka / Hyemin Son x John Reardon / Jedsada Tangtrakulwong / Unmake Lab

'Micro City Lab' is an urban intervention project by 17 artists, architects of collectives from 11 countries. During the exhibition period, the intervention projects will take place in various spots in Seoul.


 Micro City Lab Exhibition at Indie Art Hall, GONG, Seoul, South Korea


(Dis)appear, 2016 by Jedsada Tangtrakulwong at Arko Art Center, Seoul, South KoreaPre-Micro City Lab 
September 1 -11, 2016
SeMA (Seoul Museum of Art) NANJI Exhibition Hall 1, Seoul, South Korea
Curated by Somi Sim

Artists: Musquiqui Chihying / Isak Chung / Julien Coignet / Cie.Willi Dorner / Humberto Duque / Florian Goldmann / Taewon Heo / Seokmin Kong / Yongju Kwon / Ahram Lee / Listen to the City / MOTOElastico / People's Architecture Office / Agnieszka Pokrywka / Hyemin Son x John Reardon / Jedsada Tangtrakulwong / Unmake Lab


Curator's Talk: 9 September 2016, 2pm.

The exhibition, Pre-Micro City Lab, is a kind of preface, an exhibition that presents research. Starting from the research that leads to the exhibition's curation and an open platform for discussion, the exhibition attempts to share the inquiries of this journey. How can a curator's research and related activities relate to an exhibition? In the series of steps to organize it the process of research in curating an exhibition fully permeates its structure. Sufficient research can formulate deeper discussions and involve more details on the exhibition's process, on topics such as theme, development, approaches to artworks, and communication with the audience.


Adjust
pictured by Ivan Binetpictured by Ivan Binet


pictured by Ivan Binetvideo


video


video


Adjust, 2016, pegboard, styrofoam, polypropylene honeycomb sheet, thermal insulation sheet, poplar panel, plywood, acoustic floor underlay with gold foil, maple tree, poplar tree, quaking aspen tree, madagascar dragon tree, chinese evergreen, emerald palm, codiaeum variegatum, cordyline fruiticosa, tropical plants, polyethylene pipe, plastic pole, braided cotton rope, hemp rope, polypropylene landscape fabric, W1000 x L1054 x H393 cm.

ปรับ ๒๕๕๙ แผ่นไม้เจาะรู โฟมอัด แผ่นพลาสติกรังผึ้ง แผ่นฉนวนกันความร้อน แผ่นไม้ปอปลาร์ แผ่นไม้อัด ท่อพีวีซี เสาพลาสติก แผ่นรองปูพื้นและฟอยล์สีทอง ต้นเมเปิล ต้นปอปลาร์ ต้นแอสเพน พืชเขตร้อน ต้นเข็มสามสี ต้นเขียวหมื่นปี ต้นกวักมรกต ต้นโกศน ต้นโกสนพันธ์ยูโดสายเหลือง ต้นหมากผู้หมากเมีย เชือกฝ้ายถัก เชือกปอ ผ้าโพลิโพรไพลีน ขนาด ๑๐๐๐ x ๑๐๕๔ x ๓๙๓ ซม.

concept: To disguise the winter weather in Canada; the tropical plants are covered with sculptures in the form of winter trees.  

แนวคิด พืชพรรณไม้เขตร้อนชื้นที่ถูกครอบหรือสวมทับด้วย ประติมากรรมรูปทรงต้นไม้เมืองหนาว เป็นการปลอมตัวเพื่อการอยู่รอดในฤดูหนาวของประเทศแคนาดา

Adjust


Adjust 07 polyethylene pipe, maple tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole and hemp rope  W x L x H : 89 x 106.5 x 259.5 cm.


Adjust 03 polyethylene pipe, poplar tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole and hemp rope  W x L x H : 76 x 85 x 276 cm.Adjust 05  wood, branches, maple tree, polypropylene landscape fabric, plastic pole braided cotton rope and hemp rope  W x L x H : 75 x 88 x 273 cm.


 


Adjust 08 polypropylene landscape fabric, quaking aspen tree, cable ties and plastic pole  W x L x H : 35 x 115 x 250 cm. 


Adjust 02  Codiaeum Croton and styrofoam, W x L x H : 60 x 64 x 89.5 cm. 
Adjust 01  Codiaeum Variegatum and peg board W x L x H : 67 x 91 x 22 cm.
Adjust 06  Cordyline Fruiticosa and polypropylene honeycomb sheets W x L x H : 52.5 x 80 x 20.5 cm.
Adjust 09  Chinese Evergreen and thermal insulation sheet W x L x H : 66 x 68 x 74 cm.


Adjust 04  acoustic floor underlay with gold foil, a tropical plant W x L x H : 34 x 54 x 25 cm.
Adjust 10  Madagascar Dragon tree and poplar panel W x L x H : 69 x 85 x 103 cm.


Adjust 11  Emerald Palm and plywood W x L x H : 68 x 92 x 60 cm.


Photo Credits: Jedsada Tangtrakulwong and Ivan BinetAdjust _ Making
Artist Assistant: Etienne Baillazgeon
ผู้ช่วยศิลปิน: เอเทรียน บายาโฉะ

ขอขอบคุณ คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ / พัชรพร เนียมสร้อย / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร /ฟรองซัล แวลิ / กาโฮลแอน เบซิลโนโม๊ก / เซดริก อาเร็นเทอะ พูเดียเตอะ / อีวาน ไบเน็ท / ลา แชมแยร บลองช์ / ริชาร์ด มาร์แตล / จุมพล อภิสุข / สภาศิลปะแห่งชาติ ประเทศแคนาดา / กรมสนธิสัญญาแห่งการพัฒนาวัฒนธรรมเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา

Special Thanks: Luckana Kunavichayanont, Patcharaporn Niamsoi, Bangkok Art and Cultural Center, Francois Vallee, Carol-Ann Belzil-Normand, Cedric Arien-Pouliot, Ivan Binet, La Chambre Blanche, Richard Martel, Chumpon Apisuk, Canada Council for the Arts and the Entente MCC/Ville de Quebec