Upcoming Exhibitions


นิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม" 

10 มิถุนายน - 20 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คิวเรเตอร์ โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์

ศิลปิน ธวัชชัย พันธุสวัสดิ์ /วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร / คธา แสงแข / กฤช งามสม / อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ / ปานพรรณ ยอดมณี / ดุษฎี ฮันตระกูล / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / ชูศักดิ์ ศรีขวัญ / สุรเจต ทองเจือ / ถกล ขาวสอาด / อานนท์ ไพโรจน์ / ธิติพร โกธรรม / ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา / พินรี สัณฑ์พิทักษ์


นิทรรศการ "ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม" เป็นโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดร่วมกับบริษัท บี.กริม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยจัดนิทรรศการในวาระครบรอบ 140 ปีของการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม แบ่งเป็น 2 ส่วน 


นิทรรศการหลักฐานประวัติศาสตร์การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - เยอรมันผ่านคอลเล็คชั่นตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตรและซองจดหมาย
และนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ตีความและได้รับแรงบันดาลใจจากความโอบอ้อมอารี อันเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจของบี.กริม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


In the Kingdom, 140th Anniversary of B.Grimm

June 10 - 20, 2018

Main Gallery 8th floor, Bangkok Art and Cultural Center 

curated by Somsuda Piamsamrit

Artists : Tawatchai Puntusawasdi, Wantanee Siripattananuntakul, Kata Sangkhae, Krit Ngamsom, Imhathai Suwatthanasilp, Pannaphan Yodmani, Dusadee Huntrakul, Jedsada Tangtrakulwong, Chusak Srikwan, Surajate Tongchua, Thakol Khaosa-ad, Anon Pairot, Thitiporn Kotham, Titirat Skultantimayta and Pinaree Sanpitak 

The exhibition "In the Kingdom, 140th Anniversary of B.Grimm" is a special collaboration project between Bangkok Art and Cultural Center (BACC) and B.Grimm, which aims to raise fund for BACC's activities. This project is initiated by B.Grimm to celebrate its 140th anniversary by supporting the art scene in Thailand. The exhibition, consisting of 2 sections, includes

- Postal history exhibition which narrated B.Grimm's history along with the history of diplomatic relations between Thailand and Germany through the empirical evidence such as correspondence letters, postcard and postal stationeries in collection of B.Grimm.
- Contemporary Art Exhibition interpreted and inspired by the corporate philosophy of B.Grimm.
pictured by Yingyong Wongtakee

Eclipse

December 1, 2017 - January 25, 2018

H Gallery Bangkok

Curated by Brian Curtin

Opening Reception : Thursday 30 November 2017 from 18:00 until 20:00

Eclipse transforms H gallery into an immersive experience with sharp contrasts of light and dark. Exploring a central concern with wayfinding, where experience segues into metaphor and vice-versa, visitors move through the darkened interior and encounter spot-lit icons and images of disappearance and loss. And the artist has replaced the gallery's lighting with low hanging bulbs so the means of recognition become precarious objects of interest.

Moving through darkness towards light carries profound metaphysical implications but the installation allows for a subtle politics of material interest. The central part of Eclipse is nearly one hundred blackened books that the artist created as a result of damage caused to his belongings due to a flooding of his storage space in Bangkok during October of last year. That month was a momentous one for Thailand as it saw the passing of beloved Rama IX. Drawing an analogy between personal and national experience due to the forces of time and nature, Jedsada's coating of the books with black ink represents a numbness and the speechlessness that ensues from unexpected loss. The blackened books preserve such and thus possess an ambivalence about possible futures; and the colour black carries manifold significance.

Last year also saw the artist relocate to Chiang Mai. A series of photographs depict the rough-hewn hinterlands of the city, pathways into unknown territories and the loss of securities. These frame the strange and unknown as Jedsada continues to refract personal experience through anxious realities that face his country. Eclipse includes a desk with his current works-in-progress and offers speculations on new futures.

Thailand's highly regulated order of public symbolism has just completed a particularly strenuous year. Wayfinding amidst a darkened present carries an ambiguity that can be both exhilarating and ominous. Eclipse acutely captures this ambiguity and, somewhat urgently, insists on the importance of the artist for critical reflection on relations between experience, understanding and the politics of aesthetics.
Monologue Dialogue 4 : Mysticism and Insecurity

3 May - 1 July 2017

The Koppel Project Baker Street, London 

Curated by Andrew Stahl; co-curated by Hannah Thorne

Artists: Andrew Stahl, Atsuko Nakamura, Be Takerng Pattanopas, Eric Bainbridge, Jedsada Tangtrakulwong, Kai Syng Tan, Miranda Housden, Nathaniel Rackowe, Neil Jeffries, Nipan Oranniwesna, Panya Vijinthanasarn, Rana Begum, Sansern Milindasuta, Tintin Cooper, Tuksina Pipitkul, Yvonne Feng

Private View: 3 May 2017 from 6:30pm - 9pm
Talks: 4 May 2017 from 6:30pm - 9pm

The Monologue Dialogue series has grown from a British Council initiated and funded residency and exhibition in Bangkok, Thailand. From then onwards a series of exhibitions has taken place in Bangkok and London with an evolving and expanding group of participating artists. The last exhibition was in 2014 at the Bangkok Art and Cultural Centre, Thailand. The key focus for the artists has been to install or construct work in a space/gallery together and in some way to reflect on the transcultural nature of today's discourse for artists.

The title of the exhibition Mysticism and Insecurity can refer to perceptions of the mystical and magical nature of human life across all cultures; insecurity however can refer to the inability of art to fully express and realise these transcendent ideas for multiple reasons, primarily though because of the world's materiality, because of materials being resistant, dragging against intentions even for the use of language, and symbolism. This resistance is what is most ecstatic and interesting, where the material itself whether it is paint, objects, performance or virtual media contains the magic and frailty of our existence by being resistant to manipulation. The one thing that unites us all is our materiality and a sense of 'is-ness'.


Twenty Foot Equivalent Unit (TEU)

January 27 -29, 2017

Gasthof Worringer Platz, Düsseldorf, Germany

Artists; REICHRICHTER (Rebekka Reich and Marcus Vila Richter), Bita Razavi, Jedsada Tangtrakulwong, Julien Crepieux, Laurits Svensen, Meng Huang, Taiyo Kimura

Opening Reception: Friday, 27 January 2017, 5 - 9 p.m.

At the center of a dark exhibition space three monitors stand at medium height in a line/ side by side. On there screen six video art works are shown, temporally one after the other, spatially moving from right to left. The sound of each video work will be audible as long as the film is displayed on the center screen.

Vis-à-vis to this techno image triptych is a seating (without backrest) for 3-4 people. In between, in front of the seating a cylinder object made out of paper soaked into black ink hangs above a small heap of cinder. Behind the monitors a wall drawing compromises a map showing the outlines of six countries, the locations and names of seven cities and different kinds of relationship lines. The lines mirror three types of places: where we met the participating artists of the video works, where these artists come from and the places to which their video works are related to.  Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๘​ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อหอศิลปวิทยนิทรรศน์จำเป็นต้องปิดตัวลงในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หอศิลปฯประสงค์ที่จะให้การจัดนิทรรศการครั้งสุดท้าย ใช้ชื่อนิทรรศการว่า Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 เป็นการกล่าวขอบคุณศิลปินทั้งหลาย ที่ได้ร่วมสร้างชื่อและความสำเร็จให้กับหอศิลปฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการศิลปะไทยและนานาชาติ เปรียบได้กับการทำกิตติกรรมประกาศ (acknowledgments) นิทรรศการอำลาหอศิลปฯนี้ จะจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่เคยแสดงงานที่หอศิลปฯ ในจำนวนมากที่สุดที่เคยมีมา และจัดในลักษณะของ Salon ที่พยายามให้เกียรติศิลปินแต่ละท่านเสมอกัน แม้นิทรรศการนี้จะไม่จำกัดชนิดของผลงาน แต่ก็มีการกำหนดขนาดของผลงาน เพื่อให้สามารถจัดแสดง ผลงานของศิลปินทุกท่านในพื้นที่ได้ นอกจากนี้หัวข้อของผลงานควรมีความเกี่ยวข้องกับการ acknowledgment ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ศิลปิน : กมล เผ่าสวัสดิ์ / กระสินธุ์ อินสว่าง / กฤช งามสม / เกศ ชวนะลิขิกร / คามิน เลิศชัยประเสริฐ / จักกาย ศิริบุตร /     จักรพันธ์ วิลาสินีกุล / จักรวาล นิลธำรงค์ / จิระพัฒน์ พิตรปรีชา / จุฬญานนท์​ ศิริผล / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / ญาณวิทย์ กุญแจทอง / ดาว วาสิกศิริ / ดุษฎี ฮันตระกูล / ตะวัน วัตุยา / เตยงาม คุปตะบุตร / เถกิง พัฒโนภาษ / ท๊อป จ่างตระกูล / ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ / นพไชย อังควัฒนะพงษ์ / นรเศรฐ์ ไวศยกุล / นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ / ประทีป สุธาทองไทย / ประพล คำจิ่ม / ปรัชญา พิณทอง /   ปิยทัต เหมทัต / พินรี สัณฑ์พิทักษ์ / มานิต ศรีวานิชภูมิ / เมธี น้อยจินดา / ไมเคิล เชาวนาศัย / ยุรี เกนสาคู /                         ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล / วสันต์ สิทธิเขตต์ / วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร / วิภู ศรีวิลาศ / วุฒิกร คงคา / สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ / สาครินทร์​ เครืออ่อน / สืบแสง แสงวชิระภิบาล / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / สุธี คุณาวิชยยานนท์ ​/ สุรชัย เอกพลากร /                       อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์ / อภินันท์ โปษยานนท์​ / อำมฤต ชูสุวรรณ / อิ๋ง กาญจนะวณิชย์ พิธีเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

pictured by The Art Center, Chulalongkorn University

Greatest Hits, 2016, brass plate, W 29.7 x L 42 cm.
รวมฮิต ๒๕๕๙ แผ่นทองเหลือง ขนาด ๒๙.๗ x ๔๒ ซม.

concept : Top 10 artists who most frequently presented their works in the exhibitions at The Art Center, Chulalongkorn University from 1995 to 2016.

แนวคิด ๑๐ อันดับศิลปิน ที่มีผลงานจัดแสดงในหอศิลปวิทยนิทรรศน์ จำนวนครั้งมากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๙


 Farewell: The Art Center's Acknowledgments 2016 
26 December 2016 - 18 February 2017The Art Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand As The Art Center has planned to revamp its operations in 2017, the gallery is staging a special exhibition to thank all the artists for having contributed to the gallery's past success. The exhibition features the largest number of artists and is presented in a salon style with the aim of giving equal recognition to all the artists. The Art Center hopes this exhibition will act as "Acknowledgments" that expresses deep appreciation for the artists who have exhibited at the gallery while at the same time creating a memorable show that says something meaningful about Thai contemporary art. Artists:  Adiwit Ansathammarat, Amrit Chusuwan, Apinan Poshyananda, Chulayarnnon Siriphol, Dow Wasiksiri, Dusadee Huntrakul, Eiji Sumi, Gi-ok Jeon, Ing Kanjanavanit, Jakapan Vilasineekul, Jakkai Siributr, Jakrawal Nilthamrong, Jedsada Tangtrakulwong, Jirapat Pitpreecha, Justin Mills, Kade Javanalikhikara, Kamin Lertchaiprasert, Kamol Phaosavasdi, Krasin Inswang, Krit Ngamsom, Latthapon Korkiatarkul, Manit Sriwanichpoom, Maytee Noijinda, Michael Shaowanasai, Nipan Oranniwesna, Nopchai Ungkavatanapong, Noraset Vaisayakul, Pinaree Sanpitak, Piyatat Hemmatat, Prapon Kumjim, Pratchaya Phinthong, Prateep Suthathongthai, Sakarin Krue-On, Sanitas Pradittasnee, Soichiro Shimizu, Suebsang Sangwachirapiban, Sujin Wattanawongchai, Surachai Ekphalakorn, Sutee Kunavichayanont, Takerng Pattanopas, Tawan Wattuya, Thanet Awsinsiri, Toeingam Guptabutra, Top Changtrakul, Vasan Sitthiket, Vipoo Srivilasa, Wantanee Siripattananuntakul, Wutigorn Kongka, Yanawit Kunchaethong, Yuree KensakuOpening Reception: Thursday, 19 January 2017 at 6:30 p.m. onwards

Pour


pictured by Piboon AmornjirapornPour, 2016, steel, enamel paint and LED strip lights, diameter 180 cm x height 220 cm.
ริน ๒๕๖๐ เหล็ก สีน้ำมัน ไฟLEDเส้น ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๘๐ ซม. x สูง ๒๒๐ ซม.

Concept: The cylindrical steel structure is inspired by a sand pagoda inside of Wat Duang Dee Temple where the sculpture is installed. This sand pagoda is a part of Lanna tradition of carrying sand into the temple during the Songkran Festival in Thailand. The sculpture is painted in gold in order to integrated with other structures in Wat Duang Dee Temple such as the golden many-tiered state umbrella or the golden roof carving. The sculpture is installed in a slanting direction like a pagoda being tilted to drain out the sand. It is suspended at a small alley in front of Wat Duang Dee Temple with LED lighting during the night, creating a new thought-provaking experience to the area.

แนวคิด ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ทราย ที่ตั้งอยู่ภายในวัดดวงดี โดยปรับเปลี่ยนวัสดุใน การทำโครงสร้างเจดีย์ทราย จาก   ไม้ไผ่เป็นเหล็ก ใช้การสานเส้นของโครงเหล็ก แทนลวดลายที่เกิดจากการจักสานไม้ไผ่บนเจดีย์ทราย ผลงานมีสีทองเพื่อเชื่อมโยง ประติมากรรมกับสิ่งปลูกสร้างภายในวัดดวงดี  เช่น ยอดฉัตรสีทองของเจดีย์ ลวดลายสลักปิดทองบนหลังคาโบสถ์ ฯลฯ ประติมากรรม ติดตั้งในลักษณะห้อยเอียง คล้ายกับเจดีย์ที่ถูกจับตะแคง เพื่อรินหรือเททรายลงมา ในช่วงเวลากลางคืน ผลงานจะเรืองแสงด้วยไฟ LED   สีขาว ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ของเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นประเพณีในวัฒนธรรมล้านนา และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับ     ผู้ชมและพื้นที่ที่จัดแสดง

Pour _ Set Up


ขอขอบคุณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ นุชนารถ ออนแสน ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ พระปลัดอาทิตย์ อภิวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดดวงดี เจ้าของอาคารทางเข้าวัดดวงดี นิพิฐพล บุระสิทธิ์ ทีมงาน Chiang Mai Design Week 2016 บริษัท ONGA Artful Light แม่จิ๊บร้านกรโลหะกิจ อภิญญาภรณ์ ศรีภณ บริษัท V-Sign Media สุรีรัตน์ จุฬาลักษณานุกูล

Pour _ Sketches

Pour _ Sources of Inspiration
Source of Inspirations: A sand pagoda at Wat Duang Dee, Chiang Mai province (24.08.2016) / A many-tiered state umbrella at Wat Duang Dee, Chiang Mai province (24.08.2016) / A sand pagoda at Wat Umong, Chiang Mai province (02.06.2016) / A many-tiered state umbrella at Wat Puak Taem (08.05.2016) / A pagoda at Wat Rumpueng, Chiang Mai province (02.06.2016) / A steel structure of many-tiered state umbrella at Wat Puak Taem (08.05.2016) / A pagoda at Wat Inthakhin Sadue Muang, Chiang Mai province (24.08.2016)