Upcoming Exhibitions


                                                       


 ผ่าน
 ๒๘ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 WTF แกลเลอรี่ 
 ๗ ถ.สุขุมวิท ๕๑ วัฒนา กรุงเทพฯ
 เวลาเปิดให้เข้าชม อังคาร - เสาร์ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
 www.wtfbangkok.com

 งานเปิด วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น.
 เสวนาศิลปิน วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. พร้อมงานปิด Galleries' Night

 ผลงานอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ในนิทรรศการนี้ ได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์การเดินทะลุอุโมงค์สำหรับรถยนต์ที่ตัดทะลุ  ภูเขาระยะทาง 2.5 กิโลเมตร การเดินในอุโมงค์ที่มืด เงียบ ไม่รู้จุดสิ้นสุด หรือระยะทางใกล้ไกลแค่ไหน สร้างความรู้สึกอึดอัด วังเวง  และหวาดกลัว แต่หลังจากที่เดินไปได้ยิ่สิบนาที จังหวะในการก้าวเดินจึงค่อยๆช้าลง ช้าลงจนเป็นการเดินอย่างมีสติ และความมีสติ      ทำให้คิดได้ว่า อุโมงค์นั้นเมื่อมีทางเข้า ย่อนน่าจะต้องมีทางออก จึงเกิดกำลังใจในการก้าวเดินต่อ จนไปถึงปลายอุโมงค์หรือทางออก  ในที่สุด

 ภายในห้องนิทรรศการทั้งสองชั้น จะประกอบด้วยโครงสร้างทางเดินที่มีผนังโอบล้อม มีทางเข้าและทางออก มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค  ในช่องทางเดินที่แตกต่างกัน วัสดุที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างบางส่วน เป็นวัสดุจากผลงานศิลปะในอดีตที่นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลด  ต้นทุนในการทำงาน และช่วยลดปริมาณของผลงานศิลปะที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโลกศิลปะ

 การสร้างโครงสร้างทางเดินที่มีความสลับซับซ้อนในแกลเลอรี่ เพื่อต้องการใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วของห้องนิทรรศการขนาดจำกัดอย่าง    คุ้มค่าที่สุด ยืดระยะเวลาในการชมผลงานให้ยาวนานขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ชมผลงานเกิดสติ สมาธิและการมองโลกในแง่บวก

 Traverse

 28 November - 30 December 2015
 WTF Cafe & Gallery
 7 Sukhumvit Soi 51, Wattana, Bangkok, Thailand
 BTS: Thonglor
 Opening times: Tuesday - Sunday, 4 -10 pm
 www.wtfbangkok.com

 Opening reception: Saturday 28 November 2015, 7 P.M.
 Artist Talk: Saturday 28 November 2015, 10 P.M.
 The exhibition will be part of the closing party of Galleries' Night organized by Embassy of France, Thailand

 The site-specific installations in this exhibition are inspired by the artist's experience of walking through a 2.5 km      road tunnel. At first he was fearful of the darkness and silence and the sense that the tunnel stretched on into  infinity. But after 20 minutes he found himself slowing his pace and a strange calm overcame him, filling him with a  certainty that there would be light at the other end. Logic had nothing to do with it: any road tunnel has two ends.    It was the strength of his feelings that surprised him.

 In the gallery, Jedsada has built two covered passageways from different materials. Some are reused, recycled  materials from other artworks, if only to reduce waste and the sheer amount of stuff that litters the art world.

 The complex passageways use every inch of the small exhibition spaces to prolong the viewer's engagement with        the work, promoting mindfulness and positive thinking.


ระยะห่างระหว่างทางเดิน
๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน 
อุทยานการเรียนรู้ เมืองนครศรีธรรมราช
พิธีเปิด วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘​ เวลา ๑๘:๐๐ น.

Distance Between The Journeys
November 9 - 29, 2015
curated by Tadu Contemporary Art
Muang Korn Contemporary Art Gallery, Nakhon Si Thammarat, Thailand
Opening Ceremony: Monday 9 November 2015, 6 P.M.

Artists: Amrit Chusuwan, Paritas Hutangkul, Jarus Kumjan  Songchai Buachum, Phansa Buddharaksa, Dearborn K. Mendakha, Chaiwat Kudaphan, Bussaraporn Thongchai, Lukpliw Junpudsa, Ormkaew Kallayanapong, Yurawan Chompol, Ittirawee Chotirawee, Jockel Liess, Jirawut Ueasungkomsate, Panachai Chaijirarat, Watith Tungjai, Jedsada Tangtrakulwong

(Dis)appear (Dis)appear 01, W 88.5 x L 109.5 cm.


  (Dis)appear 02, W 114.3 x L 281 cm.


  (Dis)appear 03, W 199 x L 220 cm.


(Dis)appear 04, W 154.5 x L 302 cm.
                                                       

(Dis)appear, 2015, adhesive sticker on brick wall, dimensions variable
(ไม่)ปรากฎตัว ๒๕๕๘ สติ๊กเกอร์บนผนังอิฐ ขนาดแปรผันตามพื้นที่

Concept: Inspired by the structural form and pattern of the brick wall; there series of site specific installation are created to integrate with the architectural structures. The adhesive stickers in similar size and color as bricks are attached to the brick wall, creating an optical illusion as a void.

แนวคิด ผลงานอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ชุดนี้ สร้างขึ้นให้มีความผสมผสานกลมกลืนกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายและจังหวะการจัดวางของผนังอิฐ สติ๊กเกอร์ที่มีขนาดและสีสันคล้ายคลึงกับก้อนอิฐ ถูกติดบนผนังอิฐ เพื่อสร้างภาพลวงตาของพื้นที่ว่าง(Dis)appear _ Set Up(Dis)appear_Sketches

(Dis)appear _ Sources of Inspiration

Sources of Inspiration: The Outsiders / Dambulla, Sri Lanka 25.09.2014 / Haeinsa, South Korea 23.08.2015 / Tainan, Taiwan 22.12.2014 / Brick Tile Floor, Incheon, South Korea 22.06.2015 / Dongincheon, Incheon, South Korea 14.07.2015 / Brick Wall, Incheon Art Platform 22.06.2015